Laerskool Theresapark / Theresa Park Primary School

Visie / Vision

Toekomsgerigte toegevoegde waarde - elke dag.

Added values with the aim on the future - every day.

Laerskool Theresapark Visie

Missie

Ons bied deurlopend uitnemende onderwys aan leerders binne ‘n gedissiplineerde leerdervriendelike atmosfeer waar die leerders sukses kan beleef.

We offer high quality education wtihin a disciplined, learner friendly atmosphere, where every learner can achieve success.

Laerskool Theresapark Missie

Waardes

Ons Glo aan:
Uitnemendendheid, Eerlikheid, Opregtheid, Lojaliteit en Respek.

We believe in:
Excellence, Honesty, Loyalty, Sincerity and Respect.

Laerskool Theresapark Waardes

News Feed

School Comunicator
Follow the School Communicator for:

 • Circulars
 • Calender dates for the term
 • Homework
 • Test and Exams date

Download the School Communicator as follow:


The School Communicator helps parents to be informed anywhere, any time.


How to down load D6 School Communicator:


Step 1: Click on http://www/school-communicator.com/download.php

Step 2: Choose Laerskool Theresapark

Step 3: Choose Windows


Ontdek self waarom Laerskool Theresapark jou logiese keuse is…

 • Laerskool Theresapark, ’n parallel-medium skool wat Afrikaanse en Engelse klasse aanbied gee leerlinge die geleentheid om in ‘n multi-kulturele omgewing te groei.
 • Leerders kry daagliks dinamiese, interaktiewe en interessante lesse omdat elke klaskamer met ‘n dataprojektor, skootrekenaar en luidsprekers toegerus is – een van die  min skole in Pretoria met hierdie fasiliteite in elke klaskamer.
 • Leerders word elke dag aan ‘n hoogs professioneel-ontwikkelde leesprogram blootgestel aangesien ons die ongelooflike waarde van lees as ‘n lewensvaardigheid verstaan.
 • Leerders se veiligheid is vir ons net so belangrik soos vir julle as ouers. Juis daarom is daar sekuriteitskameras in elke  klaskamer en op die perseel, asook  ‘n hekwag by ons hoofingang.
 • Indien jou kind leerprobleme sou hê, is twee voltydse remediëring-spesialiste beskikbaar om leeruitdagings so spoedig moontlik aan te spreek en sodoende leer weer lekker te maak.
 • Natuurlik word leerders legio geleenthede gegee om hul potensiaal te ontdek en te ontwikkel. Daarom bied ons ‘n wye verskeidenheid sport-en kulturele aktiwiteite waaruit leerders kan kies en keur.
 • In 2012 het ons sport “step-up” program afgeskop. Dit behels professionele buite-afrigting vir al die sportsoorte wat by Laerskool Theresapark aangebied word. Ons begin reeds ’n verskil sien! Ons sien uit na nóg beter resultate wat in 2019 gelewer gaan word.

Discover self why Laerskool Theresapark is your logic choice…

 • Laerskool Theresapark, is a parallel medium school where Afrikaans and English classes are presented to allow learners the opportunity to develop in a multicultural environment.
 • Learners receive dynamic, interactive and interesting lessons because every classroom is equipped with a fixed projector, laptop as well as a sound system – one of only a few schools in Pretoria equipped with these teaching aids.
 • Learners are exposed to a professionally developed reading program, which afford valuable reading as well as reading comprehension skills.
 • Learners’ safety is also considered very important for the school as well as you as parent. For that reason security cameras are installed in every classroom as well as on strategic positions on the terrain. Furthermore a security guard is on duty at the main entrance if the school.
 • Two fulltime remedial specialists are available in case a learner experience barriers in learning as soon as possible in order to put the joy back in learning.
 • On the sport and cultural terrain we don’t stand back as we provide ample opportunities to discover and develop natural talent on a wide variety of fields
 • In 2012 a sport “step-up” program was introduced. It involves external coaches providing professional coaching for the majority of sporting codes offered by the school.  We see the difference already and are looking forward to even better results in 2019 .